Akupunktur

Akupunktur

 

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som gjennom både lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger. Vi utfører klassisk akupunktur og akupunktur 2000.

Akupunktur går i det store og hele ut på å stimulere kroppen til å reparere seg selv. Vi anvender veldig tynne, spisse nåler som settes i utvalgte punkter på kroppen. Observasjon og diagnostisering, pasientens sykehistorie, konstitusjon og symptomer danner grunnlaget for valg av disse punktene samt videre behandlingsforløp. Både behandlingen og effekten er meget individuell og nålfølelsen er viktig for å oppnå resultater. Vanligvis er det nok med 4-6 behandlinger for å oppnå en ønsket effekt.

Indikasjonsområder:

  • Plager i muskel- og skjelettsystemet
  • Smertebehandling
  • Hodepine

Akupunktur 2000

En variant som skiller seg fra klassisk akupunktur ved at det her søkes i selve leddene etter smertepunkter. Sirkulært i leddet mener praktikanter av akupunktur 2000 at det finnes punkter som står i kontakt med hele kroppen via hjernen.

Man inndeler leddet i kvadrater og en må søke i hver enkelt kvadrat ut fra hva som er problemet. Det hevdes at rundt omkring leddene finnes det spesielle strukturer som i funksjon kan minne om «hjernevev», og at dette er nøkkelen til akupunktur 2000s virkemåte. Punktene kan være noe mer smertefulle enn ved annen akupunktur.

Akupunktur 2000 er ikke en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen.

 

nfma-logo_liten

Vi er medlem av Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur - NFMA