Neurac

Fysioterapi_Neurac

 

Neurac er en behandlingsmetode for muskel- og skjelettplager hvor målet er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og dermed oppnå smertelette og bedret funksjon.


Studier viser at hjernen begrenser signalstrømmen til indre og ytre muskulatur ved smerte og lengre tids inaktivitet. Dette nedsetter samspillet mellom muskelgruppene, noe som medfører vedvarende smerte og nedsatt funksjon.

Ved å anvende spesialutviklede teknikker med Redcord  slynger og Neurac (nevromuskulær aktivering), oppnås ofte umiddelbar smertelindring og normal muskelfunksjon. Ved å tilføre vibrasjoner på tauene ved hjelp av Redcord Stimula, forsterkes signaleffekten, noe som ofte forbedrer behandlingsresultatet.

Behandlingsindikasjoner:

  • Kroniske og langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet.
  • Whiplash
  • Skiveprolaps
  • Rehablitering / postoperativ trening.

Hvordan utføres Neurac slyngebehandling i praksis?

  1. En av våre fysioterapeuter gjør en individuell undersøkelse av deg for å kartlegge svakheter i indre og ytre muskulatur og samspillet mellom dem. Testen gjennomføres ved hjelp av Redcord slynger, og er helt smertefri.
  2. Ut fra funnene i undersøkelsen utføres Neurac– behandling for å aktivere inaktive muskler og styrke svak muskulatur. Allerede ved første konsultasjon forventes det smertelindring og forbedring av funksjonen.
  3. Vi utarbeider et individuelt øvelsesprogram for å opprettholde og forbedre den oppnådde effekten under førstegangs konsultasjon.
  4. Det vil være nødvendig med oppfølgende behandlinger og treningsveiledning for å oppnå langvarig bedring.

    Les mer om Redcord og Neurac-behandling på www.redcord.no